Naj v nesreči nihče ne biva samLetos nam res ni prizanesla nobena možna naravna ujma, škode na kmetijskih zemljiščih so zelo različne, ponekod katastrofalne. Najbolj vroča tema so trenutno še vedno škode po poplavah, ki so pravzaprav žalostna pika n
Lačnim otrokom govoriti o zdravi prehraniOb prvem slovenskem dnevu hrane in nadaljevanju projekta tradicionalni slovenski zajtrk, ki je bil 16. novembra, je bilo govora o pomenu zdravega načina prehranjevanja in tudi o nujnosti prvega obroka v vrtci
Svetovni dan boja proti stekliniVeterinarska uprava RS je 29.septembra začela z jesensko akcijo cepljenja lisic proti steklini,ki jo opravlja predvsem zaradi varovanja ljudi pred to izredno nevarnoboleznijo. Akcija bo trajala predvidoma do 15. novem
Slaba letina za pridelovalceoljkObiranje oljk je pred vrati, bopa letos oljk zaradi zimske pozebe in burje ter suše, ki se vleče žeod lanskega leta, za dve tretjini manj, kot bi jih bilo ob normalnih vremenskihpogojih.
O razvoju ekološkega kmetijstva»Konvencionalno kmetijstvo je preteklost,ekološko je sedanjost in skupaj z biodinamičnim kmetovanjem tudi prihodnost,«je na okrogli mizi o prihodnosti razvoja ekološkega kmetijstva v GornjiRadgoni povedal F
Napovedane podražitve»Če za ceno dveh gostilniških skodelickave lahko kupimo kilogram mesa, ne moremo govoriti o nerazumnihpodražitvah,« višje cene mesa utemeljuje Izidor Krivec, direktorCeljskih mesnin in predsednik GIZ Mesne industrije
Obiranje breskev za predelavo se je začeloV tem tednu so pridelovalci začeli obiratibreskve, ki jih bo odkupil ajdovski Fructal za predelavo v sokove. VFructalu naj bi odkupili celotno količino ponujenih breskev, toje približno 1850 ton breskev. Odk
50. kmetijski sejem AGRAV okviru priprav na jubilejni 50. kmetijski sejem AGRA, ki bo na sejmišču Pomurskega sejma v Gornji Radgoni potekal od sobote, 25., do četrtka, 30. avgusta, so opravili že troje mednarodnih ocenjevanj živil: mesa in mesnih iz
Dan tehnike Posavja 2012Na kmetiji Žaren iz Nemške vasi pri Krškem se je v okviru prireditve Dnevi sadjarsko-vinogradniške tehnike Posavja 2012 predstavilo 22 razstavljavcev. Prireditev sta organizirala Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto in občina
Posledice spomladanske pozebe v vinogradihVinsko trto je pozeba letos prizadela dvakrat: na Primorskem že februarja v kombinaciji z burjo, na Štajerskem pa je povzročila največ škode pozeba 10. aprila, vendar pa bistveno manj pridelka grozdja zato v
Vipavskadolina VVipavski dolini je posajenih okoli 15 hektarjev intenzivnih nasadovmarelic, na katerih se pridela okoli 225 ton tega sadja. Da bi dvigniliprepoznavnost sort in uporabo za različne namene, so se na Kmetijskogozdarskem zavodu Nova Gori
Mednarodni lesni sejem CelovecS petimi dejavnostmi, in sicergozdarstvom, žagarsko tehniko, tehniko lesne gradnje in lesnimi izdelki,opremo in priborom za mizarstvo, transportom in logistiko ter bioenergijo,bo Mednarodni lesni sejem Celovec od 30. av
RimOdborza prehransko varnost Organizacije ZN za prehrano in kmetijstvo jena izrednem majskem zasedanju v Rimu formalno sprejel prostovoljnesmernice za odgovorno upravljanje lastništva nad zemljišči, ribiškimiobmočji in gozdovi. Potrditev smernic je
NemčijaEkološki piščanci in kokoši sov trgovinah uspešnica, primer južne Nemčije pa potrjuje, da prinašatudi malim kmetijam možnost dohodka. Horst Bühler ima zato luksuzno težavo:povpraševaje po njegovih ekoloških piščancih in puranih je tako v
Ptuj: MKO in zamejsko kmetijstvoPred uradnim odprtjem državne kulinarične razstave Dobrote slovenskih kmetij na Ptuju so v Mestni hiši podpisali listino o ustanovitvi zamejske kmetijske koordinacije. S tem je bilo nadgrajeno večletno uspešno sodelov
Inšpekcijski pregledi na tržnicahInšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, hrano in okolje je od konca januarja do začetka aprila 2012 na mestnih in primestnih tržnicah po Sloveniji kontroliral sadje in zelenjavo glede na označenost in kakovost s po
Aprilska pozebaZadnje trispomladanske pozebe (2./3. april, 8./9. in 9./10. april) so prizadelepredvsem sadno drevje, ki je zaradi toplega vremena v marcu že pognalocvetne popke. Mraz je najbolj poškodoval jablane, hruške, češnje,breskve, jagode in o
Poziv pridelovalcem oljkMinistrstvo za kmetijstvo in okolje v tem letu izvaja povečan nadzor nad obveznimi vpisi v registre, ki spadajo v njegovo pristojnost. Večjemu nadzoru bo na področju oljkarstva najprej podvržen vpis v register kmetijskih gosp
Ugodna posojila Eko sklada vletu 2012Letos je Eko sklad zagotovil 5milijonov evrov sredstev za kreditiranje različnih okoljevarstvenihnaložb občanov (javni poziv 47OB12). Dokumentacija za prijavo je odobjave poziva v Uradnem listu RS objavljena na s
Civilna pobuda Zagotovimo sihrano za jutriEko-civilna iniciativa (ECI) Slovenije inSlovenski forum socialnega podjetništva sta na Biotehniški fakultetiv Ljubljani začela z akcijo ozaveščanja o pomenu doma pridelanehrane. Z njo nadaljujejo tudi drugo
Novi zaščiten slovenski proizvodv EUEvropska komisija je minuli tedenv Uradnem listu EU objavila registracijo Tolminca, in sicer kot zaščitenaoznačba porekla, ki je že enajsti slovenski proizvod, registriranpri Evropski komisiji. To pomeni, da moraj
Novi zakon o varnosti in zdravju pri deluDržavni zbor je maja lani sprejel novi Zakon o varnosti inzdravju pri delu. Veljati je začel šest mesecev od objave v Uradnem listuRS, točneje 3. decembra 2011. Prenovljeni zakon ne spreminja temeljnezasnove