Če delavec odpove pogodbo o zaposlitvi, načelno nima pravice do nadomestila za primer brezposelnosti. Šteje se namreč, da mu je pogodba o zaposlitvi prenehala po njegovi volji oziroma krivdi. Vendar pa Zakon o delovnih razmerjih v primeru gro
Ko prejmemo kazen s strani policista ali redarja, je najlažja opcija to kazen poravnati v roku 8 dni, saj tako plačamo le polovico kazni.Vendar lahko v primeru, da se s kaznijo ne strinjamo, zoper njo ugovarjamo oziroma vložimo zahtevo za sodno va
Na žalost je to v današnjih časih zelo pogosta situacija. Toda kaj storiti? Edina možnost, ki nam preostane je, da svoje terjatve prijavimo v stečajno maso. Četudi je skoraj nemogoče, da bodo terjatve poplačane v celoti, pa lahko dobimo popla
Zgodi se, da upnik v izvršilnem postopku od dolžnika prejme več, kot znaša njegova terjatev. Tipičen je primer, ko dolžnik prostovoljno plača terjatev, obenem pa dolgovani znesek z njegovega računa odtegne tudi banka. Možno je tudi, da
V kratkem odbobju svojega obstoja je portal Pravozatelebane.com očitno že pustil neizbrisen pečat. Poleg tega, da je največji (in upamo, najuporabnejši) portal s pravnimi vsebinami in informacijami v Sloveniji, je postal tudi predmet znanstve
Prispevek - seminarska naloga je delo naših uporabnic, ki sta si pri pisanju pomagali tudi z informacijami, objavljenimi na portalu Pravozatelebane.com.Za ogled prispevka kliknite tukaj (images/stories/POD.doc) .
Pogosto se znajdemo v položaju, ko bi morali svoje pravice uveljaviti ali zaščititi pred sodiščem, torej začeti, sprožiti nek sodni postopek. Vendar pa je v večini postopkov za to, da bo sodišče našo vlogo (tožbo, pritožb
Mnogi se na nas obračate z vprašanji, če poznamo kakšnega dobrega odvetnika ali drugega pravnega strokovnjaka za določeno področje ali za rešitev nekega pravnega položaja. Za vse vas smo sedaj na portal dodali Seznam odvetnikov
Če želi delodajalec delavcu odpovedati pogodbo o zaposlitvi in če želi, da bo taka odpoved zakonita, mora obstajati eden od zakonitih odpovednih razlogov, ki ga je delodajalec v odpovedi dolžan navesti in tudi obrazložiti. Eden od bolj priljubljenih
V okviru akcije Vprašajs klicajem smo pravosodnemu ministru Alešu Zalarju zastavili dveaktualni vprašanji, in sicer glede uvedbe e-pravosodja in gledeizobraževanja javnosti o pravicah in o pravu nasploh. Zahvaljujoč vašem
Predlagam.vladi.si (http://predlagam.vladi.si/) je novo orodje, s katerim namerava Vlada preveriti, ali se med spletnimi uporabniki skriva kakšna dobra ideja o tem, kaj (katero področje) in kako bi bilo potebno zakonodajno ali kako drugače u