Šibkejša vloga ZDA v svetovnem gospodarstvu, ki jim Azija na čelu s Kitajsko prevzema globalni primat, bo na slovensko gospodarstvo imela močnejši vpliv posredno - prek Nemčije, ki je največja slovenska zunanjetrgovinska partnerica. Koliko sestavnih